top of page

Terms and Conditions

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
תנאי שימוש

לתשומת לב: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

 

תנאי השימוש באתר 

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "חמדת נפש" (להלן: “החברה”). אתר אינטרנט זה עומד לרשותך (להלן: "אתר ו/או אתר "חמדת נפש"). השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, אפוא, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

 

מהו אתר "חמדת נפש"?

אתר "חמדת נפש"  מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחום הצימרים לרבות אך לא רק: מבנה אתרי האירוח, מידע על מבצעים, מידע אודות המוצרים ,השירותים והמבצעים אשר "חמדת נפש"  מספקת בארץ .

 

למי מיועד האתר?

"חמדת נפש" מיועדת בעיקר לציבור הדתי המחפש נופש באוירה יהודית ומזמינה את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וליהנות מן ההיצע הקיים בו.

 

שירותים הניתנים באתר

במסגרת האתר "חמדת נפש"  מציעה לך מגוון של הצעות, לרבות ולצורך הדוגמה בלבד: שירותים ו/או מוצרים ו/או אביזרים (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן למען הסר ספק "חמדת נפש" שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויים באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

 

מידע ותמונות באתר

באתר תמצא מידע מטעם "חמדת נפש"  וצדדים שלישיים עליהם אין "חמדת נפש"  פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת "חמדת נפש"  מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא. ("חמדת נפש"  אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, כמו כן "חמדת נפש"  לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. מאחר והתמונות מוצגות לנגד עיניך על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידך מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצרים בתמונה לבין מראיהם במציאות. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות. "חמדת נפש"  אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. ממולץ איפוא לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מבצע בהסתמך על מידע שמופיע באתר. "חמדת נפש"  רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. "חמדת נפש"  אינה מתחייבת איפוא כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

קישורים

ככל שיש באתר קישורים ('לינקים') לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי "חמדת נפש"  והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. "חמדת נפש"  אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. "חמדת נפש"  אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. "חמדת נפש" לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. "חמדת נפש"  אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. "חמדת נפש"  רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של "חמדת נפש". ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. "חמדת נפש"  תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. "חמדת נפש"  מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במבצעים המוצעים על-ידי "חמדת נפש", לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך את השירותים בהם אתה מעוניין ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו.

 

הנך רשאי בכל עת לפנות "חמדת נפש"  בבקשה לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת Hemdat.Nefesh@gmail.com ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש "חמדת נפש".

 

כמו כן, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. "חמדת נפש"  רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של "חמדת נפש"  על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. "חמדת נפש"  תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת אשר "חמדת נפש"  תמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי "חמדת נפש"  ו/או שותפיה העסקיים של "חמדת נפש". פניות כאמור ישוגרו אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתן. במידה ואישרת סעיף משלוח מידע שיווקי ואינך מעוניין בקבלת המידע השיווקי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, נא שלח בקשה אל Hemdat.Nefesh@gmail.com

 

"חמדת נפש"  רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. "חמדת נפש"  רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

אבטחת מידע

"חמדת נפש"  מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של "חמדת נפש"  מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, "חמדת נפש"  אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך "חמדת נפש"  עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי "חמדת נפש", לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחריות

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם.(AS IS) לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "חמדת נפש" ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. "חמדת נפש"  אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי "חמדת נפש", נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל "חמדת נפש" או מי מספקיה. "חמדת נפש"  אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי "חמדת נפש". ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי "חמדת נפש" , "חמדת נפש"  לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

שינויים באתר

"חמדת נפש" תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "חמדת נפש"  בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

תמיכה טכנית

"חמדת נפש"  אינה מתחייבת לתת כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ל"חמדת נפש" בגין העדר תמיכה כאמור.

 

הפסקת השירות

"חמדת נפש"  רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. "חמדת נפש"  תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של "חמדת נפש"  בלבד, או של צדדים שלישיים ש"חמדת נפש"  קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של "חמדת נפש"  בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת "חמדת נפש"  בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית .אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו "חמדת נפש", אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש. השם "חמדת נפש" ,סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של "חמדת נפש". אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. "חמדת נפש"  תהא רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינוי תנאי השימוש

"חמדת נפש"  תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז בית שמש, המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

 

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

הנהלת "חמדת נפש"   שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

לתשומת ליבך: למרות שהנהלת "חמדת נפש" מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת "חמדת נפש" תפנה אליך לאחר ביצוע ההזמנה, תודיע לך מהו המחיר הנכון של המוצר ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרוכשו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או במידה ותסרב לבצע את העסקה במחירה הנכון - הנהלת "חמדת נפש"   לא תהיה חייבת לספקה, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת "חמדת נפש". "חמדת נפש"  תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שינויים אלה.

 

תנאי תשלום

הנהלת "חמדת נפש"   תגבה את התמורה בגין השירותים שהזמנת באמצעות כרטיס האשראי שמסרת או כל אמצעי תשלום אחר שיוסכם ע״י "חמדת נפש" כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה), שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב. 

החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: “אילן זינר“.

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. "חמדת נפש"   תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שינויים אלה.

 

ביטול עסקה ושהות לאחר מעשה

אתה רשאי לקבל החזר כספים על רכישת שהות באחד הצימרים ש"חמדת נפש" מציעה תוך 14 יום מיום הרכישה, וזאת רק בתנאי שלא שהית במקום. על אף האמור לעיל, לא ניתן לקבל החזר על מבצעים.

כמו כן לא תתאפשר החזרת כספים במיוחד עבור הצרכן המציג דרישות מיוחדות, לרבות הדרכות אישיות והזמנות מיוחדות.

כדי לקבל החזר כספים או לבטל רכישה, יש לשלוח אימייל ל-Hemdat.Nefesh@gmail.com  ובו תאריך הרכישה וסיבת ההחזרה. בתגובה יישלח אימייל עם מספר אישור עבורך.

לאחר ביטול העסקה, תזוכה במחיר ששילמת עבור העסקה, בניכוי דמי טיפול, ודמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום הכולל של העסקה, עד לתקרה של 100 ש"ח.

במקרה של ביטול עסקה, במידה ביטלת את העסקה מעל 14 ימי עסקים לפני יום השהות הנרכש, תזוכה במחיר ששילמת עבור העסקה. במידה שביטלת עסקה בתקופה שמתחת ל 14 ימי עסקים ליום השהות הנרכש בצימר, תזוכה במחיר ששילמת עבור השהות בניכוי דמי טיפול וביטול בסך 250 ₪. במידה ביטלת עסקה בתקופה שמתחת ל 72 שעות למועד השהות הנרכש בצימר של "חמדת נפש", לא יתקבל החזר כלל.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

 

שונות

תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל. 

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת "חמדת נפש"  ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת "חמדת נפש"  נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

רישומי המחשב של הנהלת "חמדת נפש"  בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת "חמדת נפש"  שהיא הבעלים של "חמדת נפש"  לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה "חמדת נפש", יונה בו אמיתי 7/12 , בית שמש. טלפון: 053-792-9130.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 26.05.19 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת "חמדת נפש"  על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

הנהלת "חמדת נפש"  מאחלת לך קנייה מהנה.

bottom of page